W sobotę 16 czerwca SALOS w Staniątkach zorganizował dziękczynną pielgrzymkę do szczyrkowskiego Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski.

W stuosobowej grupie, która udała się do Szczyrku byli wychowankowie SALOS wraz z rodzicami oraz osoby związane ze Stowarzyszeniem Lokalnym SALOS Staniątki. Zgodnie z planem udało nam się zdobyć Skrzyczne i następnie udać się pod skocznię narciarską, gdzie odbywały się zawody.

Następnie wszyscy udaliśmy się do sanktuarium „Na Górce”, by tam przy ołtarzu w Grocie Matki Bożej sprawować Eucharystię. Było to dziękczynienie za Boże błogosławieństwo, jakiego doświadczali członkowie SL SALOS Staniątki w minionym roku pracy formacyjnej i treningowej. Po liturgii był czas na wspólne świętowanie przy grillu.

Dziękujemy Bogu za wspólnie spędzony czas, który zaowocował integracją.

ks. Paweł Kosowski SDB