4 lutego w Zamku Królewskim w Niepołomicach Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie świętował dziesięciolecie działalności artystycznej. Z tej okazji zaprosił mieszkańców gminy na Jubileuszowy Koncert Galowy.

Przy szczelnie wypełnionej sali, w blisko trzygodzinnym koncercie, Zespół zaprezentował skrócone wersje swoich pięciu suit. Natomiast Mali Zagórzanie z wdziękiem i gracją zaśpiewali i zatańczyli obrazek krakowski zatytułowany Któż wypowie twoje piękno Krakowie prastary. Żywiołowe tańce, piękne choreografie, w profesjonalnym wykonaniu, wzbogacone barwnymi strojami zachwycały publiczność, która wielokrotnie nagradzała tancerzy oklaskami. Koncert Jubileuszowy został zakończony owacją na stojąco.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach Marek Ciastoń, po zakończonym koncercie gratulowali zespołowi wysokiego poziomu artystycznego, a także wyrazili słowa uznania za dotychczasową pracę i złożyli życzenia.

Dyrektor Centrum Kultury Małgorzata Gajda wraz z kierownikiem zespołu dziękowały tancerzom oraz uhonorowały młodzież okolicznościowymi dyplomami i drobnymi upominkami. Słowa uznania wraz z pamiątkowymi dyplomami i statuetkami dyrektor Gajda skierowała do kadry instruktorskiej, dziękując za ofiarność, zaangażowanie i profesjonalizm w pracy z zespołem. Ciepłe słowa i dyplomy przekazała Kapeli Ludowej. Na Małych Zagórzan czekały jubileuszowe kubeczki wypełnione słodyczami.

Przedstawiciele zaprzyjaźnionych zespołów złożyli gratulacje i życzenia. Na zakończenie rozkrojono jubileuszowy tort, którym poczęstowano wszystkich obecnych.

Od dziesięciu lat
Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie powstał w 2007 roku z inicjatywy instruktora Domu Kultury w Zagórzu, skierowanej do młodzieży, byłych członków Zespołu Regionalnego działającego w Zagórzu w latach 1973-1989 oraz mieszkańców. Inicjatywa spotkała się z dużym uznaniem, które zaowocowało zapałem dwudziestu młodych osób.

Od chwili powstania zespół przyjął obecną nazwę, a jego prowadzenia podjęli się choreograf Janusz Przepióra i akompaniator Maciej Ziobro.

Początki działalności nie były łatwe, tym bardziej, że nie było w tym czasie mody na działalność w sferze kultury ludowej, a co za tym idzie brakowało zrozumienia wśród rówieśników uczestników zajęć. Niemniej zapał i zaangażowanie zagórzańskiej młodzieży zwyciężyły i trwają po dzień dzisiejszy.

Pierwszy rok działalności został przeznaczony wyłącznie na naukę tańca i śpiewu. Dopiero po tym czasie, w czerwcu 2008 roku młodzież pokazała swoje pierwsze umiejętności, prezentując publicznie suitę krakowską. W sierpniu 2008 Zespół wystąpił podczas Dożynek Gminnych w Podgrabiu oraz podczas Targów Ekologicznych w Niepołomicach. W tym samym roku wziął udział w I Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Tomaszkowicach, a za rok był już gospodarzem drugiej edycji tegoż przeglądu.

Do zespołu zaczęły dołączać kolejne zainteresowane osoby, a w 2008 powstał również zespół dziecięcy Mali Zagórzanie. Obecnie zespół tworzy grupa młodych ludzi w wieku od 16 do 30 lat. Naturalnym zapleczem zespołu jest grupa młodsza, w skład której wchodzą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat.

Już początkowy okres działalności i pierwsze występy uświadomiły nam duże braki w garderobie, jaką dysponowaliśmy. Koniecznością stało się wyposażenie nas w brakujące elementy strojów krakowskich, a z czasem – w miarę rozbudowy repertuaru o kolejne suity – również strojów innych regionów.

Dzięki sukcesywnie pozyskiwanym środkom, w tym również europejskim, dyrektor Centrum Kultury w Niepołomicach, Małgorzata Gajda, wyposażyła zespół w stroje do 5 suit: krakowskiej, lubelskiej, rzeszowskiej, sądeckiej i górali żywieckich oraz Małych Zagórzan w kompletne stroje krakowskie. Zespół wzbogacił się również o bogato zdobionego Lajkonika.

Na przestrzeni dziesięciu lat Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie był uczestnikiem i laureatem wielu znaczących przeglądów i konkursów. Polskie i światowe autorytety w dziedzinie tańca i folkloru nie pozostawały obojętne na wartości merytoryczne i poziom artystyczny programu, przyznając zespołowi liczne nagrody i wyróżnienia. Najważniejsze z nich to:
III miejsce – XXVIII Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych Krakowski Wianek w Szczurowej
II miejsce – III Międzynarodowy Przegląd Folklorystyczny Zagłębie i Sąsiedzi w Dąbrowie Górniczej
II miejsce – XXIX Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych Krakowski Wianek w Szczurowej
I miejsce – Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Bratysławie
II miejsce – XXX Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych Krakowski Wianek w Szczurowej
Tytuł Najlepszy z Najlepszych – Bałkański Festiwal Folklorystyczny w Bułgarii.

Zagórzanie prezentujący wysoki poziom artystyczny koncertowali w kraju i poza jego granicami, zawsze byli ciepło przyjmowani przez publiczność. Prezentowali polską kulturę ludową na festiwalach:
I Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bratysława, Słowacja (2011);
VII Europejski Festiwal Folklorystyczny Marcali, Węgry (2011);
XVII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny BFF Kitten, Bułgaria (2012);
XVIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny BFF Primorsko, Bułgaria (2013);
Festiwal Folklorystyczny Święto Wina Seszeny, Węgry (2013) – wyjazd w ramach wymiany kulturalnej miast partnerskich Niepołomice – Seszeny;
III Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Ohrid, Macedonia (2014);
Festiwal Folklorystyczny “Dni Mniejszości Narodowych” Kurim, Czechy (2015) – wyjazd w ramach wymiany kulturalnej miast partnerskich Niepołomice – Kurim;
I Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Perea, Grecja (2015);
XXI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny BFF Varna, Bułgaria (2016);
I Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Letni Festiwal w Kvarner Crikvenica, Chorwacja (2017).

Od samego początku nie ma w Zespole podziału na chór i balet, tańczą i śpiewają wszyscy. W swoim repertuarze zespół posiada melodie i tańce z regionów: krakowiaków wschodnich, krakowiaków zachodnich, rzeszowskiego, lubelskiego, śląskiego, lachów sądeckich i górali żywieckich. Ponadto w programie artystycznym przedstawia obrazek sceniczny z Lajkonikiem pt. Hej na krakowskim rynku i kolędnicze widowisko muzyczne pt. Śpiewajmy i grajmy mu.

Mali Zagórzanie pierwsze szlify i umiejętności zdobywają w oparciu o tańce i przyśpiewki krakowskie oraz śląskie.

Program jest przygotowany z dbałością o autentyzm wykonywanych dawniej pieśni i tańców. Zespół prezentuje jednocześnie kunszt i piękno polskiego stroju ludowego.

Wysoki poziom artystyczny, zarówno taneczny jak i muzyczny, jaki prezentuje Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie to efekt bardzo wielu godzin ciężkiej pracy, prób tanecznych i śpiewu ludowego. Wielkie zaangażowanie, entuzjazm i chęć rozwijania pasji przez dzieci i młodzież zaowocowało zespołem, który jest wizytówką naszej gminy. Pewnie nie byłoby to możliwe bez osób dorosłych pracujących i współpracujących z zespołem. W tym miejscu należy wymienić: kierownika muzycznego Macieja Ziobro dbającego o autentyzm brzmienia muzyki, instruktora wokalnego Elżbietę Wierzchowską-Ziobro, dzięki której zespół pięknie śpiewa, a przede wszystkim kierownika artystycznego i choreografa Janusza Przepiórę, któremu zawdzięczamy profesjonalnie opracowane tańce.

Niemal od początku, podczas koncertów zespołowi towarzyszy kapela w składzie: Maciej Ziobro – akordeon i kierownik kapeli, Grażyna Kwiatkowska – skrzypce, Ignacy Stojek – klarnet, Andrzej Balicki – klarnet, Wiesław Pyzik – kontrabas.

Kieruję słowa podziękowania i uznania dla wszystkich tancerzy, prowadzących i współpracujących z zespołem przez dziesięć lat. Dziękuję młodzieży za ogrom pracy, zaangażowanie i piękną postawę w kultywowaniu polskich tradycji ludowych. Burmistrzowi Romanowi Ptakowi oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej Markowi Ciastoniowi, w imieniu własnym i zespołu, pragnę podziękować za okazywane wsparcie i życzliwość. Słowa uznania kieruję do dyrektor Małgorzaty Gajda za troskę, dbałość, zaangażowanie w rozwój zespołu oraz za to, że zawsze jest z nami. Serdeczne podziękowania dla Prezes Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach Barbary Ptak za użyczenie komnat zamkowych na realizację uroczystości jubileuszowych.

Świętujący swój Jubileusz Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie działa w Domu Kultury w Zagórzu, pod patronatem Centrum Kultury w Niepołomicach.

Młodzież i dzieci zainteresowanych tańcem i folklorem zapraszam do Domu Kultury w Zagórzu.

Barbara Wdaniec
kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Zagórzanie