28 października o godz. 17.00 Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa, Koło Przyjaciół Harcerstwa – Stowarzyszenie Byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu Puszcza oraz Fundacja Świat Ma Sens zapraszają na III Niepołomickie Zaduszki z cyklu „Ludzie Wolności”.

Na naszym spotkaniu wspominać będziemy wybitną postać Władysława Bartoszewskiego – historyka, publicysty, dziennikarza, pisarza, działacza społecznego, polityka oraz dyplomaty.

Część pierwsza:
Prezentacja fragmentu filmu dokumentalnego przygotowanego przez Witolda Beresia i Krzysztofa Burnetkę oraz rozmowa z udziałem Michała Komara, autora książki – wywiadu z Władysławem Bartoszewskim, Witoldem Beresiem i Krzysztofem Burnetko.

Część druga:
Rozmowa z Pawłem Zalewskim – politykiem, historykiem, posłem na sejm I, V i VII kadencji, posłem do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. Omówienie „ankiety” przeprowadzonej wśród uczniów szkół średnich „Czy warto być przyzwoitym?”.

Po sesji, zapraszamy na tradycyjne spotkanie do Piwnicy Dźwięku MCDiS oraz koncert zespołu 50 Blues – około godz. 20.00.

28 października, sobota, godz. 17.00, Sala Widowiskowa MCDiS, Niepołomice, ul. Zamkowa 4, wejście A

Wstęp za zaproszeniami. Zaproszenia do odbioru w kasie MCDiS, codziennie od 10.00 do 18.00.