Życie każdego człowieka obfituje w wiele wydarzeń, które ostatecznie kształtują i budują jego postawy, charakter, wrażliwość. Jubileusz 70-lecia urodzin jest doskonałą okazją do podsumowania wielu lat doświadczeń, pracy, a także do przywołania wspomnień. Jest wydarzeniem, które skłania do refleksji i przemyśleń. 18 września w ramach Klubu Poszukiwaczy Historii Niepołomic Biblioteka zaprosiła niepołomiczan na Jubileusz 70. urodzin Tadeusza Jasonka.

Tadeusz Jasonek urodził się w 1949 roku. Od najmłodszych lat związany jest z Niepołomicami, gdzie uczęszczał do przedszkola przy ulicy Pięknej, następnie do Szkoły Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego. Po zdaniu matury w 1967 roku i zdaniu egzaminu wstępnego został studentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W 1972 roku obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. Mariana Turowicza. Po studiach rozpoczął pracę w zawodzie nauczyciela historii w Zespole Szkół Zawodowych w Tarnowie. W szkole tej pracował 4 lata, a następnie przez rok w Szkole Podstawowej w Zagórzu. Ze względów rodzinnych na rok zawiesił pracę w szkolnictwie. Powrócił do zawodu jako nauczyciel Zbiorczej Szkoły Gminnej w Niepołomicach, będąc równocześnie instruktorem Komendy Hufca ZHP. Przez rok był pełniącym obowiązki Komendanta Hufca, ponieważ egzekutywa PZPR nie zatwierdziła go na tym stanowisku. W latach 80. na wniosek Inspektora Oświaty Władysława Ptaka został zatwierdzony przez kuratorium na stanowisko zastępcy Inspektora i funkcje tę pełnił do 1990 roku, czyli do momentu likwidacji przez ustawę sejmową Inspektoratu Oświaty i Wychowania. Wtedy powrócił do nauczania, przez 2 lata pracował również jako zastępca dyrektora szkoły.

W 1980 roku założył rodzinę. Wspólnie z żoną Krystyną również nauczycielką wychowali pięcioro dzieci – trzy córki: Barbarę, Justynę i Joannę oraz dwóch synów: Jerzego i Tadeusza. Przez wiele lat pracował społecznie jako radny w Radzie Miejskiej w Niepołomicach.

Po 32 latach pracy zawodowej przeszedł na zasłużoną emeryturę. Jak sam mówi przez lata spotykał wielu życzliwych ludzi, kolegów nauczycieli, rodziców uczniów, którym zawdzięcza wiele zarówno w zakresie wiedzy, umiejętności merytorycznych oraz poznania mechanizmów życia społecznego. Na emeryturze może w pełni poświęcić się swojej pasji, jaką jest badanie historii naszego miasta. Efektem tej pracy jest między innymi publikacja opisująca 120 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach i 100-lecie jej orkiestry, liczne artykuły w gazetce parafialnej oraz w Gazecie Niepołomickiej. Jest również współautorem książki pt. „Stara Szkoła i Gimnazjum: 125 lat historii oświaty przy ul. Szkolnej w Niepołomicach”. Zdobytą wiedzą dzielił się także na spotkaniach w Bibliotece, na których opowiadał znane, ale częściej mniej lub zupełnie nieznane historie dotyczące ludzi i miejsc związanych z dziejami naszego miasta. Były to tzw. Wykłady Historyczne. Od 2006 do 2015 roku odbyło się 14 takich wykładów, a w 2018 roku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyły się jeszcze 2 prelekcje. Spotkania te były też inspiracją do utworzenia w naszej bibliotece Klubu Poszukiwaczy Historii Niepołomic, który wspólnie z Fundacją „Lepsze Niepołomice” prowadzimy już trzeci rok.

W środowy wieczór przybyłych gości powitała prowadząca to wyjątkowe spotkanie Paulina Szewczyk – polonistka z niepołomickiego liceum. W kilku słowach opowiedziała o swoim pierwszym spotkaniu z naszym Jubilatem oraz o tym jakie ono wywarło na niej wrażenie i jakie były i są do dnia dzisiejszego skutki tegoż spotkania. Przedstawiła tym samym wszystkim zebranym osobę pana Tadeusza jako głównego bohatera wieczoru. Następnie dyrektor biblioteki Joanna Lebiest wspomniała swoje pierwsze spotkanie z panem Jasonkiem, zasiadającym w Komisji Kultury oraz związane z tym obawy o akceptację nowej wizji naszej książnicy. Pani dyrektor podziękowała również za pomoc i zaangażowanie pana Tadeusza w działalność promującą historię Niepołomic, między innymi za pośrednictwem naszej placówki, życząc jednocześnie realizacji zamierzonych planów, inspiracji do nowych pomysłów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Następnie życzenia złożyli: przewodniczący Rady Miejskiej Marek Ciastoń z wiceprzewodniczącym Andrzejem Gąsłowskim, przedstawiciele PTG „Sokół” – naczelnik Antoni Klag i Marian Zaręba, Stanisław Ptak, Aleksander Tryjefaczka, pracownicy Muzeum Niepołomickiego, harcerze ze „Szczepu Puszcza” oraz przyjaciele, znajomi i rodzina. Jubilat nie krył wzruszenia i zaskoczenia, bowiem uroczystość miała być niespodzianką i zorganizowana została w tajemnicy, a wszyscy zaproszeni goście wykazali się dyskrecją.

Po części oficjalnej przyszedł czas na rozmowę i wspomnienia. Wywołany do „tablicy” Tadeusz Jasonek odpowiadał na zadawane przez prowadzącą pytania dotyczące wspomnień z dzieciństwa, pracy w szkole, działalności w Radzie Miejskiej. Jako badacz historii spotykał wielu ludzi, z których każdy zostawił jakąś cząstkę, począwszy od wychowawczyni ze szkoły podstawowej, która oprowadzając go po Niepołomicach zaszczepiła w młodym człowieku ciekawość, chęć poznawania dziejów naszego miasta, poprzez Tadeusza Biernata – niedościgniony wzór pedagoga, wychowawcy oraz wielu innych. Dla pana Tadeusza najważniejszy jest szacunek do drugiego człowieka i więzi miedzy ludźmi, budujące tożsamość lokalną. Wszyscy znamy jego słynne powiedzenia o „ptokach” i „krzokach”. Jak sam jednak podkreśla na rozwój i obecny kształt Niepołomic duży wpływ mieli również ludzie, którzy przybyli z zewnątrz, ale na stałe wpisali się w naszą historię (np. Wimmerowie, Pikulscy).

Na zadane pytanie: „Żyjesz jeszcze raz, ale musisz wybrać… Kim chciałbyś być? – po krótkiej chwili odpowiedział, że historykiem, natomiast radnym miejskim mógłby być, ale w XVIII wieku, bo „ówcześni radni mieli znacznie łatwiej niż teraz”.

Na koniec podkreślił jak ważne dla badaczy historii i przyszłych pokoleń jest właściwe archiwizowanie i systematyzowanie rodzinnych dokumentów, zdjęć i pamiątek. Zwieńczeniem uroczystości był urodzinowy tort i symboliczna lampka szampana dla wszystkich przybyłych gości.

W artykule wykorzystano informacje ze strony: www.tadeusz.jasonek.pl.

Ewa Korabik