Centrum Kultury w Niepołomicach zaprasza do udziału w XXI Ogólnopolskim Konkursie Chórów „O złotą strunę”.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 6 i 7 kwietnia 2019 roku w sali akustycznej Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Konkurs skierowany jest do amatorskich zespołów chóralnych: młodzieżowych, akademickich i dorosłych. W konkursie uczestniczą chóry jednorodne, mieszane i kameralne
(do 24 osób).

Celami konkursu jest podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich, ocena poziomu artystycznego chórów i dyrygentów, integracja amatorskiego ruchu artystycznego.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 4 marca 2019 roku na adres: kultura@kultura.niepolomice.pl
lub Centrum Kultury w Niepołomicach ul. Bocheńska 26, 32- 005 Niepołomice

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.kultura.niepolomice.pl.