Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „EKO KALENDARZ 2020”.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach przygotowuje publikację darmowego kalendarza ściennego o tematyce ekologicznej. Tym razem do współpracy zaprosił Niepołomicki Alarm Smogowy. My (czyli Alarm) z kolei uznaliśmy, że o pomoc w wykonaniu oprawy graficznej poprosimy dzieci i młodzież.

Od dziś do dnia 12 sierpnia 2019 r. czekamy na rysunki o tematyce:
– ochrony powietrza, w szczególności zakazu spalania śmieci;
– ochrony zdrowia w szczególności przed smogiem;
– wykorzystania odnawialnych źródeł energii – energii słonecznej, wiatrowej;
– promowania ekologicznych środków transportu – pociągów, autobusów, rowerów, wspólnego transportu;
– oszczędzania zasobów naturalnych, w szczególności wody;
– dbania o czyste środowisko, w szczególności wyrzucania śmieci do pojemników do tego przeznaczonych;
– ograniczenia wytwarzania odpadów – stosowania toreb i pojemników wielokrotnego użytku, używania akumulatorków wielokrotnego użytku;
– odzyskiwania z odpadów surowców do ponownego wykorzystania;
– ochrony drzew, lasów, terenów zielonych;
– segregacji odpadów.

Prace mogą być wykonane dowolną płaską techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.) w formacie A4 (297 mm x 210 mm). Prace należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Laboratorium Aktywności Społecznej
ul. Bocheńska 26,
32-005 Niepołomice

z dopiskiem „EKO Kalendarz 2020”.

Do dnia 20.08.2019 r. komisja konkursowa wybierze 12 prac, które znajdą się w gminnym kalendarzu na 2020 r. Autorzy zwycięskich prac otrzymają również nagrody rzeczowe ufundowane przez gminę Niepołomice.

Pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://lepszeniepolomice.pl/docs/EKO_KALENDARZ_2020.pdf.