Do 8 października można zgłaszać wnioski do projektu Małopolska Niania 2.0. Osoby, które zakwalifikują się do projektu otrzymają od 1500 do 2100 zł miesięcznie dopłaty do opiekunki dla dziecka.

Projekt obejmie w sumie 650 rodzin, a pula dofinansowania to prawie 19 mln zł. Rekrutacja będzie prowadzona w trzech latach: w  2018 roku obejmie 216 rodzin, w 2019 – 216 rodzin, w 2020 – 218 rodzin.

Kto będzie mógł starać się o pomoc z Małopolskiej Niani 2.0?

Program jest skierowany do mieszkańców Małopolski (preferowane są gminy, w których dostęp do opieki jest najtrudniejszy), których dzieci mają między 5 miesięcy a 3 lata, a sami nie mają pracy lub wkrótce kończą urlop macierzyński, rodzicielski lub wychowawczy.

Małopolska Niania 2.0 przewiduje dwie formy wsparcia. Podstawowa – to co miesięczna dopłata w wysokości 1500 zł miesięcznie. Dla rodzin, które są jednak w trudnej sytuacji finansowej (czyli spełniają kryterium dochodowe z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. 800 zł/osobę lub 1200 zł/osobę w przypadku rodziny, w której jedno z dzieci jest niepełnosprawne) przewidziano wyższe wsparcie – tj. 2100 zł/mc. Co ważne, refundacja odbywa się tylko na podstawie odpowiednich dokumentów, które potwierdzają faktycznie poniesione koszty. Dopłata z Małopolskiej Niani 2.0 będzie mogła trwać tylko przez 12 miesięcy.

Rodzice, którzy zostaną objęci programem, będą mieć też konkretne obowiązki. Po pierwsze będą musieli wrócić do pracy lub poszukać nowej (jeśli są bezrobotni). A po drugie – zawrzeć z nianią umowę.

Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się tutaj.