Przez dwa kolejne dni, 1 i 2 kwietnia komnaty Zamku Królewskiego w Niepołomicach rozbrzmiewały śpiewem chóralnym uczestników XIX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów „O złotą strunę…”.

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 27 chórów z różnych regionów Polski. Wśród nich były chóry szkolne, akademickie, ze szkół muzycznych, parafii, stowarzyszeń, instytucjach kultury. W konkursie wystąpiło blisko 850 chórzystów amatorów reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Chóry zaprezentowały po 3 utwory regulaminowe z repertuaru polskiego lub zagranicznego, zarówno muzyki dawnej jak i kompozytorów współczesnych, w przewidzianym regulaminowo czasie do 15 min.

Patronat honorowy objęli Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski oraz Burmistrz Niepołomic Roman Ptak.

W Jury konkursowym zasiadali ks. dr hab. Robert Tyrała – przewodniczący, – prof. dr hab. Jerzy Kurcz, prof. dr hab. Marta Wierzbieniec, prof. dr hab. Wiesław Delimat.

Uczestnicy oceniani byli w dwóch kategoriach: chórów młodzieżowych i akademickich oraz kategorii chórów dorosłych (jednorodne, mieszane, kameralne). Każdy z występujących chórów zdobył jedną ze strun; złotą, srebrną lub brązową. Chóry, które zdobyły złotą strunę i nagrodę pieniężną otrzymały pamiątkowe statuetki Cecylki, wszystkie chóry otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Spośród chórów, które zdobyły Złotą strunę Jury wyłoniło głównych zwycięzców konkursu, którym przyznano nagrody pieniężne.

Po raz pierwszy nagrodę Grand Prix w wysokości 4.000 zł fundował Burmistrz Niepołomic Roman Ptak i przypadła ona Chórowi La Musica Gimnazjum nr 16 w Lublinie.

W kategorii chóry dorosłe nagrody pieniężne przyznano w następujący sposób:
I miejsce: Męski Zespół Wokalny Calvi Cantores w Knurowie – nagrodę 2.500 zł
II miejsce: Chór Cantores Carvatiani w Gorlicach – nagrodę 2.000zł
III miejsca: Szalowski Zespół Wokalny z Szalowy – nagrodę Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego

W kategorii chóry młodzieżowe i akademickie nagrody pieniężne otrzymali:
I miejsce: Chór Mieszany Edukatus Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – nagrodę 2.500 zł
I miejsce: Chór Mieszany Dominanta Państwowej Szkoły Muzyczny II st. w Rybniku – nagrodę 2.000zł
III miejsca: Chór Pro Musica Camerata w Krakowie – nagrodę 1.000 zł.

Również po raz pierwszy Nagrodę Dyrektora Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II st. im. ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie, prof. Wiesława Delimata, przyznaną dla najlepszego dyrygenta chóru szkolnego otrzymał dyrygent Chóru La Musica Zdzisław Ohar wraz z w 1.000 zł.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 2 kwietnia w sali akustycznej Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Jury wyraziło gorące podziękowania wszystkim organizatorom konkursu za objęcie opieką chórów amatorskich, umożliwienie im prezentacji i konfrontacji osiągnięć artystycznych, stworzenie bardzo miłej atmosfery. Podziękowania skierowane były w stronę Burmistrza Niepołomic Romana Ptaka, Dyrektor Centrum Kultury w Niepołomicach Małgorzaty Gajda ze współpracownikami i Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach.

Jury wyraziło wielką satysfakcją, że w grupie 27 chórów było wiele zespołów bardzo dobrych i dobrych, czego dowodem jest przyznanie złotych, srebrnych i złotych strun. Świadczy to o wysokiej jakości chórów i dobrej pracy ich dyrygentów oraz wielkiej pasji. Tegoroczny Konkurs był na wysokim poziomie.

autor:
Renata Siwek
instruktor Domu Kultury w Woli Batorskiej