4 listopada odbył się IV Rajd Rowerowy „Zapalmy Znicz”, organizowany przez Sekcję Rowerową Ogniska TKKF „Wiarus” w Niepołomicach, poświęcony pamięci pomordowanych w czasie I i II wojny światowej oraz ku czci dyrektora Okręgowego Lasów Państwowych w Krakowie Stanisława Majewskiego i nadleśniczego Tadeusza Irzabka.

Honorowy Patronat nad Rajdem objął Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak.

W tym roku po raz pierwszy gościliśmy Sekcję Konną Szwadronu Ochotniczej Kawalerii im. Krakowskiej Brygady Kawalerii z Niepołomic, która wraz z rowerzystami odwiedziła wszystkie zaplanowane na trasie pomniki (cmentarz wojenny znajdujący się w części cmentarza parafialnego, mogiłę żydowską z 27 sierpnia 1942, martyrolologię z 1939-1945, cmentarz wojenny 1914 w Sitowcu, w Poszynie obeliski Stanisława Majewskiego i Tadeusza Irzabka oraz mogiły Polskich żołnierzy z 10 września 1939, pomnik poległych podczas II wojny światowej w Parku Miejskim w Niepołomicach).

Wspólnie pokonaliśmy 36 km, dystans w większości znajdujący się w naszej urokliwej Puszczy Niepołomickiej.

Przy każdym pomniku zapaliliśmy znicze, odmówiliśmy krótką modlitwę oraz po ogłoszeniu symbolicznej „minuty ciszy” oddaliśmy cześć pomordowanym i poległym.

Prezes TKKF „Wiarus” oraz kierownik Sekcji Rowerowej składają podziękowania:
– Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice Romanowi Ptakowi za opiekę nad rajdem,
– Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za zakup zniczy,
– wszystkim uczestnikom za udział w rajdzie.

Albert Szkutnik
Kierownik Sekcji Rowerowej
Ogniska TKKF „Wiarus”
Starszy ogniomistrz Ochotniczej Kawalerii im. Krakowskiej Brygady Kawalerii