Nietypowo, bo w salach Muzeum Niepołomickiego w Zamku Królewskim odbyło się spotkanie Klubu Poszukiwaczy Historii Niepołomic.

Gościliśmy tam na zaproszenie dyrektor Muzeum Marii Jaglarz, jako że temat spotkania dotyczył Samorządu lokalnego – powstania, historii, działalności, a o tym właśnie traktuje wystawa zorganizowana przez muzeum, która nosi tytuł; „Projekt Tożsamość Gminy. 150 lat istnienia samorządu w Niepołomicach”. Podobną wystawę można było obejrzeć 2 lata temu w naszej bibliotece z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego.

Licznie przybyłych uczestników serdecznie przywitała dyrektor i krótko wprowadziła w tematykę spotkania. Następnie prezentacja Marzeny Wilczyńskiej pozwoliła nam prześledzić aspekt historyczny począwszy od rozbiorów. Przypomniano ustawę z 5 marca 1862 roku.

Pierwsza Rada w Niepołomicach składała się z 24 członków, a spośród radnych wybrano pierwszego Naczelnika Gminy – Jakuba Bystrowskiego. Naczelnik składał przysięgę cesarzowi na wierność i posłuszeństwo, realizował podjęte uchwały i zarządzał. Kadencja Samorządu trwała 3 lata z możliwością ponownego wyboru. Radnymi mogli zostać mężczyźni, którzy ukończyli 24 rok życia. Zobaczyliśmy też zeskanowany fragment z oryginalnej „Księgi Uchwał 1867-1892”, t.1 z pierwszą podjętą w Niepołomicach uchwałą, która dotyczyła wypasu bydła na pastwiskach. Samorząd to nie tylko była Rada Miejska i Zwierzchność Gminna, ale też współdziałające z nimi struktury jak np. Rada Szkolna, Harcerze, Stowarzyszenie młodzieży Katolickiej.

W czasie dyskusji, która wywiązała się po prezentacji i po zwiedzaniu wystawy, uczestnicy mogli się dowiedzieć między innymi o tym, że pierwsza kobieta wybrana została do Samorządu w 1921 r. Była nią kierowniczka Szkoły Antonina Wiśnicka. Niewątpliwą ciekawostką był „Przegląd Samorządowy. Miesięcznik poświęcony zagadnieniom administracyjnym, gospodarczym i społecznym” oryginalna gazetka z 1 czerwca 1939 r., w którym na stronie 11 znajdują się informacje dotyczące Niepołomic. O Niepołomicach był również film z archiwum Kroniki Krakowskiej pokazujący nasze miasteczko w latach 70., rynek z budynkami i sklepami, które odeszły w niepamięć, zakłady, które wówczas istniały, a których próżno już szukać współcześnie, ale również te, które przetrwały do dziś i nawet nieźle prosperują. Zarówno wystawa, jak i prezentacje oraz film, nastroiły nostalgicznie i skłoniły do wspomnień. Oczywiście rozmowy dotyczyły głównie Samorządu Miejskiego jego osiągnięć „Wczoraj i dziś”.

Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali specjalne „Karty do głosowania” i mogli zagłosować na największe według głosującego osiągnięcie na przestrzeni lat 1867-2017.
Na następne spotkanie Klubu Poszukiwaczy Historii Niepołomic zapraszamy 24 stycznia 2018 roku do Biblioteki na spotkanie z Gerardem Makoszem.

Ewa Korabik