26 kwietnia o godz. 18.00 zapraszamy na Salon Czwartkowy – Akademię Dobrych Manier z udziałem prof. dr hab. Stanisława Krawczyńskiego Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie.

Prof. Stanisław Krawczyński urodził się na Syberii, w miejscowości Pierspiektiwnyj w Kraju Krasnojarskim. Jest profesorem sztuk muzycznych, rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie, dyrygentem. Tematem kolejnego Salonu Czwartkowego będzie „Życie pełne muzyki”.

Spotkaniu towarzyszyć będzie koncert studentów Akademii Muzycznej.