Do najbliższej niedzieli do godz. 17.00 można oglądać w zamku 62 przedmioty z brązu, w tym 56 nagolenników, dwa zwoje z drutu brązowego, bransoletę ze spiralnie zawiniętymi tarczkami, małą bransoletkę oraz siekierkę z siodełkiem, żeberkami i uszkiem, pochodzące z IV okresu epoki brązu, ok. 1100-900 lat p.n.e., określane mianem Skarbu z Niepołomic.

Skarb odnalazł na terenie swojej posesji Pan Antoni Siwek w 2001 roku. Zabytki znajdowały się na głębokości ok. 80-85 cm, w skupisku sugerującym umieszczenie ich w pojemniku przypominającym worek z surowca naturalnego, który uległ całkowitej biodegradacji. Skarb złożono pomiędzy dwoma dużymi kamieniami, które być może miały oznaczyć miejsce ukrycia.

Na terenie rozległego wypłaszczenia terenowego pierwszej terasy nadzalewowej Wisły, w rejonie dzielnicy Zagrody (przy ul. Ogrodowej), gdzie dokonano odkrycia, w latach 2002-2004 prowadzone były badania wykopaliskowe. Nie natrafiono na występowanie osady łużyckiej, jak sugerować mogło znalezisko, ale na obiekty mieszkalne i gospodarcze o konstrukcji słupowej z okresu przedrzymskiego wiązane z celto-przeworską grupą kulturową.

Skarb przedmiotów brązowych kultury łużyckiej z Niepołomic stanowi własność: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

Wstęp wolny.

Zaprasza Muzeum Niepołomickie

cof