20 października o godzinie 10.00 w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa odbyło się spotkanie z majorem Stanisławem Szuro.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie okolicznych szkół, a konkretnie młodzież z: Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły oraz Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego.

Major Stanisław Szuro urodził się 19 października 1920 roku w Krakowie. Warto zwrócić uwagę na fakt , że dzień przed zorganizowanym spotkaniem świętował swoje 97. urodziny. Pomimo tak pokaźnego bagażu przeżytych lat, Pan Stanisław swoją charyzmą i niezwykłą pamięcią przyciągał uwagę ponad dwustuosobowej liczby uczniów zgromadzonej w sali widowiskowej.

Swoją opowieść rozpoczął od wspomnienia swojej matury, którą zdawał w 1939 roku oraz wyjazdu z Junackim Hufcem Pracy na tereny Augustowa, gdzie wraz z rówieśnikami budował umocnienia na granicy z Prusami Wschodnimi. Dalszą część wspomnień zajmowała walka w tzw. „wojnie obronnej”, powrót do okupowanego przez nazistów Krakowa, konspiracji, aresztowaniu oraz wielomiesięcznej „tułaczce” po obozach w Pustkowie, Sachsenhausen i Bergen-Belsen. Niezwykły charakter spotkania, ukazała kilkuminutowa owacja na stojąco zafundowana przez wdzięczne za ponad godzinną prelekcje audytorium.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Niepołomickie Stowarzyszenie Patriotyczne, w ramach cyklu “Głos historii”. Kolejne tego typu spotkanie odbędzie się w grudniu.

Paulina Przewoźnik
Niepołomickie Stowarzyszenie Patriotyczne