8 i 9 lipca członkowie Stowarzyszenia Kawalerii Ochotniczej im. Krakowskiej Brygady Kawalerii oraz przedstawiciele PTG Sokół z Niepołomic udali się do Warszawy, gdzie zostali zaproszeni na ogólnopolskie obchody święta Oddziału Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich.

W sobotę 8 lipca wspólnie z kolegami kultywującymi tradycje 4 pułku udaliśmy się do Muzeum Wojska Polskiego, w celu wzbogacenia wiedzy na temat uzbrojenia oraz umundurowania obowiązującego na przełomie XIX i XX wieku. Kolejny dzień rozpoczął się od mszy świętej, która odbyła się w katedrze polowej Wojska Polskiego. Tuż po niej wraz z pozostałymi uczestnikami wyruszyliśmy zwartym szykiem na plac marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego zostały złożone kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Należy zauważyć, iż równolegle miały miejsce centralne obchody rocznicy rzezi wołyńskiej oraz apel poległych z udziałem księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

Po zakończonych uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza udaliśmy się do siedziby Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, gdzie pod przewodnictwem prezesa Koła Rodziny Pułkowej – Włodzimierza Syty – zostały nadane odznaki pułkowe oraz odznaczenia członkom fundacji.

Podczas spotkania zaproszeni goście poruszali tematykę ogólnej sytuacji oraz problemów, z którymi borykają się stowarzyszenia kultywujące tradycje okresu II Rzeczypospolitej. Zwyczajem obowiązującym w okresie międzywojennym wznieśliśmy wraz z dowódcą 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego – płk. Radosławem Cyniakiem – toast z okazji święta 4 pułku Ułanów Zaniemeńskich. Warto podkreślić, iż celebrujący pułk został zobowiązany do zachowania chlubnych tradycji kawaleryjskich na podstawie Decyzji nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej. Świadczy to również o tym, że przejął on i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji ułańskiej.

Na zakończenie spotkania zasiedliśmy do uroczystego obiadu w towarzystwie znanych osobistości. Żegnając się ze wszystkimi, którym tradycje oręża polskiego okresu międzywojennego są bliskie, udaliśmy się w drogę powrotną, zachowując w sercach przyjazną, serdeczną atmosferę.