Ostatnie dni tegorocznych wakacji dla niepołomickiego Towarzystwa Muzyki i Śpiewu im St. Moniuszki upłynęły niezwykle pracowicie.

W dniach 29 sierpnia do 2 września trwały XII letnie warsztaty muzyczno- wokalne. W przyjaznych salach Zamku Królewskiego artyści Zespołu Kameralnego Pro –Arte oraz Zespołu Młodzieżowego pod okiem prezes towarzystwa i prowadzącej warsztaty prof. Aleksandry Polak doskonalili dykcję, emisję głosu w śpiewie solowym i zespołowym. Swoją technikę gry doskonalili również niektórzy instrumentaliści.

Każdy z uczestników mógł wykonać różnorodny repertuar przygotowany na zajęciach wraz z pedagogiem i przedstawić go publiczności podczas organizowanych koncertów, na których swój kunszt prezentowali również zaproszeni artyści z Krakowa. Każdy z uczestników na koniec warsztatów otrzymał pamiątkowy dyplom uczestnictwa. Warsztaty nie tylko pozwoliły na szlifowanie umiejętności, ale także na przygotowanie programu, który z pewnością zostanie zaprezentowany podczas zbliżających się w październiku koncertów, zwłaszcza podczas tego jubileuszowego podsumowującego obchody 25- lecia istnienia Towarzystwa.

Za dotychczasową pomoc przy realizacji artystycznych przedsięwzięć, w tym również wakacyjnych warsztatów Zarząd i członkowie TMMiŚ z serca dziękują Kolejowemu Towarzystwu Kultury – Dom Kolejarza z Krakowa i Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach i zapraszają wszystkich , którym bliska jest klasyczna muzyka i śpiew na organizowane prze siebie wydarzenia.

Janusz Rojek
animator kultury