21 kwietnia już po raz siódmy odbył się Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało”.

Wzięło w nim udział ponad 170 uczniów ze szkół podstawowych naszej gminy. Burmistrz Niepołomic jest od lat honorowym patronem konkursu, zaś jego organizatorem Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach we współpracy
z Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa oraz Szkołą Muzyczną w Niepołomicach.

Rywalizacja konkursowa uczniów ma służyć rozwojowi ich talentów wokalnych
i muzycznych, wrażliwości estetycznej, wychowaniu patriotycznemu, sprzyjać poznawaniu historii i kultury ojczystej.

Uczestnicy przygotowali bogaty repertuar, na który składały się utwory patriotyczne oraz pieśni ludowe, które przez wieki były nośnikami polskiej, rodzimej kultury, a motywy ich melodii przewijały się w utworach najwybitniejszych polskich kompozytorów. „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, której 220. rocznicę powstania obchodzimy w tym roku, oparta jest przecież także na ludowej melodii mazurka. Jeden z uczestników Konkursu zaprezentował piosenkę ludową, do której słowa ułożyła jego prababcia!

Jury Konkursu – Dariusz Sadzikowski, Małgorzata Rzeszutek – Ślusarczyk oraz Andrzej Świerkosz – miało trudne zadanie, by wyłonić zwycięzców, którym dyplomy i nagrody wręczyli dyrektor Wydziału Edukacji Miasta i Gminy Niepołomice – Wiesław Bobowski oraz Anna Ślęzak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Staniątkach.

Wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz opiekunom artystycznym wyrazy szacunku i serdeczne gratulacje składają organizatorzy Konkursu.

Wyniki konkursu można znaleźć tutaj.