W 1943 roku, 23 listopada Niemcy otoczyli Staniątki, Szarów, Podłęże i aresztowali około trzydziestu mężczyzn należących do konspiracji. W 75. rocznicę wydarzeń listopadowych w Domu Pełnym Kultury zorganizowano Zaduszki Staniąteckie upamiętniające tamten dzień.

Spotkanie miało charakter wspomnieniowy. Przy portretach aresztowanych zgromadzili się mówcy i świadkowie aresztowań, wówczas kilkuletni i kilkunastoletni chłopcy oraz goście. Kilkugodzinne opowieści o czasach powojennych, rozmowy o wcale nie tak dalekiej przeszłości, wśród wielu słuchaczy wywołały łzy wzruszenia. Każdy z rozmówców opowiadał o swoim, niekiedy bardzo trudnym przeżyciu.

Wielu z zaproszonych gości przyniosło pamiątki: stare zdjęcia i dokumenty, które pokazywane były w gablotach. Rozmowie towarzyszyła wystawa kart starej szkolnej kroniki. Spotkanie moderowała pomysłodawczyni Zaduszek Maria Kleszcz i Agnieszka Waś-Turecka.

Mamy nadzieję, że to pierwsze, ale nie ostatnie tego typu spotkanie w Domu pełnym Kultury w Staniątkach.

fot. Jakub Porąbka