W sobotę 31 sierpnia w Niepołomicach-Podgrabiu świętowaliśmy zakończenie tegorocznych zbiorów podczas tradycyjnych Gminnych Dożynek.

Zgodnie z ceremoniałem impreza rozpoczęła się korowodem z wieńcami dożynkowymi niesionymi przez przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji. Z kolei chleby nieśli sołtysi z 11 sołectw i Podgrabia – dzielnicy Niepołomic, która była organizatorem tegorocznych uroczystości.

Mszę św. celebrował ks. Antoni z parafii niepołomickiej z okolicznościową homilią. Następnie głos zabrali liczni oficjalni goście w tym: Urszula Rusecka – posłanka na Sejm RP i były wicemarszałek Wojciech Kozak. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał okolicznościowy adres od Władysława Kosiniaka-Kamysza – posła na Sejm RP, prezesa PSL, a także list gratulacyjny od Anny Czech – posłanki na Sejm RP odczytała przedstawicielka jej biura. Tradycyjnie już głos zabrał także prezes WZKiOR – Andrzej Harężlak.

Następnie gospodarz dożynek – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak podziękował za przybycie nie tylko mieszkańcom, ale także radnym powiatowym, miejskim, sołtysom i radom sołeckim wraz z licznymi przedstawicielami KGW, OSP a przede wszystkim organizatorom tego święta: przewodniczącemu Zarządu Osiedla Tadeuszowi Kąckiemu, przewodniczącej miejscowego KGW Krystynie Rogowskiej, instruktor tutejszej Świetlicy Kultury Grażynie Taborskiej oraz prezesowi OSP z Podgrabia Stanisławowi Rogowskiemu.

Gospodarze dożynek Barbara i Roman Ptakowie oraz starostowie Dorota i Paweł Nowakowie pokroili chleb dożynkowy i poczęstowali nim uczestników.

Na kilkunastu stoiskach była okazja do degustacji pysznych potraw i wypieków przygotowanych przez gospodynie wiejskie.

Oprawę artystyczną dożynek zapewniły reprezentacyjna orkiestra Lira z Niepołomic oraz zespół śpiewaczy Melodia z Zakrzowca. Gminne Dożynki zakończyły się tradycyjną zabawą taneczną, trwającą do północy.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Tadeusz Kącki składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości – zaangażowanym w przygotowania i obrządek dożynkowy, a także wszystkim gościom za udział w imprezie.