Ponad 111 milionów złotych wyniesie budżet kolejnego, proekologicznego projektu, który będzie realizowany na rzecz mieszkańców gminy Niepołomice! „Ekopartnerzy na rzecz energii słonecznej Małopolski” – bo tak nazywa się to zadanie, właśnie otrzymało wsparcie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego!

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. W tym przypadku zostanie to osiągnięte poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach zarówno prywatnych, jak i publicznych.

60 milionów złotych dofinansowania wywalczyliśmy konkurując z 56 innymi wnioskami. Po kolejnych etapach oceny formalnej, finansowej i merytorycznej zostało 19 wniosków, z których do realizacji Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał cztery, o sumie dofinansowania niemal 126 mln zł. Łatwo obliczyć, że nasz wspólny wniosek ‘zgarnął’ niemal połowę całej kwoty przeznaczonej w tej puli dofinansowań.

Co z tego wynika?

Dzięki temu ponad 300 domów i cztery budynki publiczne na terenie gminy Niepołomice zostanie wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne. Sprzęt służy wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby własne, a jej nadmiar zostanie odprowadzony do sieci.

Szacunkowy koszt montażu instalacji produkującej 1kW energii, na budynku, to około 5 tys. zł. Zakładając, że zapotrzebowanie Twojego gospodarstwa domowego wynosi 6 kW, to koszt całej instalacji może sięgnąć nawet około 30 tys. zł. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu wkład własny na zakup i montaż urządzeń oscylować będzie w granicach 14-15 tys. zł.

W chwili obecnej mamy zebranych 350 zgłoszeń. Część z nich musiała zostać odrzucona na etapie weryfikacji możliwości instalacji takiego systemu. Jeśli – w wyniku zmiany warunków faktycznych, oszczędności przetargowych lub wycofaniu się któregoś z partnerów – będziemy mogli zapewnić więcej instalacji, niezwłocznie poinformujemy o tym na naszej stronie internetowej.
Okres trwałości projektu wynosi 5 lat.

Zadanie realizować będziemy wspólnie z… 34 gminami. Liderem zadania i instytucją, która we wspólnym imieniu składała wniosek aplikacyjny jest stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. Gmina Niepołomice jest podliderem dla 8 innych gmin z Powiatu Wielickiego oraz Myślenic, Rabki i Jodłownika.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17, w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Author: Joanna Musial