W środę 7 marca na terenie Krakowa i gmin sąsiadujących, w tym gminy Niepołomice, pojedziemy za darmo komunikacją miejską. Po raz pierwszy użytkownicy aut będą mogli skorzystać też z bezpłatnej kolei aglomeracyjnej.

Darmowe przejazdy wprowadzono z powodu przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10.

Z bezpłatnego transportu może skorzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny (pojazd może być także zarejestrowany na firmę) wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.

Jutro za darmo pojedziemy też koleją aglomeracyjną. Darmowy transport pociągiem Kolei Małopolskich i Przewozów Regionalnych działa na obszarze aglomeracji krakowskiej (ograniczonej stacjami: Skawina, Zabierzów, Zastów, Podłęże, Wieliczka Rynek Kopalnia, Kraków Olszanica).

Z przejazdów będą mogły skorzystać wszystkie osoby posiadające ważny dowód rejestracyjny pojazdu wraz z aktualnymi badaniami technicznymi. Do pociągów Kolei Małopolskich mogą one zabrać ze sobą tyle osób, na ile zarejestrowany jest pojazd, natomiast w pociągach obsługiwanych przez Przewozy Regionalne bezpłatnie z okazicielem dowodu może pojechać jedna osoba towarzysząca.