W ramach projektu Kierunek Kariera realizowanego przez WUP w Krakowie trwa rekrutacja na kursy języka angielskiego z dofinansowaniem.

Na kurs prowadzony przez centrum nauczania języków obcych Norton składa się 120 godzin zajęć dydaktycznych zakończonych egzaminem TGLS.

Kursy przeznaczone są dla osób, które:

– pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników
– mają powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej średnie lub mają powyżej 50 lat i wykształcenie dowolne
– są związane z Małopolską (mieszkają tutaj, uczą się, bądź pracują)
– są ubezpieczone w KRUS

Dofinansowanie szkolenia wynosi maksymalnie 87%.