Zgodnie z wcześniejszym harmonogramem audytorzy energetyczni rozpoczęli swoją pracę i szacują zapotrzebowanie energetyczne gospodarstw, których właściciele wyrazili chęć wzięcia udziału w programie wymiany pieców.

Przypominamy, ze jeśli zapotrzebowanie energetyczne nie przekroczy 150kWh/1m2 na rok energii pierwotnej (czyli w przybliżeniu dla 100-120 m2 powierzchni ogrzewanej potrzebujemy rocznie ok. 2,5 tony węgla), dom będzie mógł zostać zakwalifikowany do programu.

Ocenę energetyczną przeprowadza zewnętrzna firma wyłoniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Obecność audytorów nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Inspekcje przeprowadzają następujące osoby:
1. Mariusz Biela
2. Marcin Ansilewski
3. Tomasz Gawlik
4. Piotr Ciurlej
Osoby te posiadają specjalne identyfikatory.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 14 tys. zł i jest podzielona na dwie składowe. Pierwszą jest koszt zakupu pieca zgodnego z przeprowadzonym audytem. W tym przypadku kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 8 tys. zł. Jeśli wymiana pieca wiązać się będzie z remontem instalacji wewnętrznej, na materiały i prace remontowe można otrzymać do 6 tys. zł dofinansowania.

Otrzymana kwota będzie refundacją poniesionych kosztów, to znaczy, że najpierw musimy zainwestować własne środki w wymianę pieca i ewentualny remont instalacji, a później, okazując faktury, otrzymamy zwrot poniesionych kosztów. Przedstawione wartości dofinansowania to stawki maksymalne, ostateczna wartość zostanie ustalona na podstawie zaleceń audytora (zakres prac i moc nowo zainstalowanego pieca) oraz na podstawie weryfikacji faktur. Poniesione wydatki muszą być celowe, rzetelne i racjonalnie oszczędne.