Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego – tak o seniorach powiedział kiedyś Jan Paweł II. Biorąc pod uwagę rolę, jaką ludzie starsi pełnią w naszym społeczeństwie, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”.

Celem tej kampanii jest zwrócenie uwagi na konieczność zapewnienia osobom starszym bezpieczeństwa. Chodzi też o to, jak wiele korzyści dla nas wszystkich płynie z aktywizacji seniorów.

Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

– Kiedy nie jesteś w stanie opiekować się osobą chorą, starszą, niepełnosprawną, która wymaga całodobowego wsparcia, przy wyborze placówki całodobowego pobytu nie postępuj pochopnie.
– Pamiętaj, że rodzina nie może umieścić osoby niezdolnej do wyrażania swojej woli w jakimkolwiek miejscu bez zgody sądu
– placówki zapewniające całodobową opiekę niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia wojewody
– przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się z jej postanowieniami. Przeczytaj regulamin czy statut placówki, jeśli takie obowiązują
– koniecznie zgłoś swoje spostrzeżenia do urzędu wojewódzkiego w przypadku jakichkolwiek podejrzeń odnośnie niewłaściwie sprawowanej opieki nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi
– zawsze sprawdź czy placówka posiada zezwolenie wojewody i jest zarejestrowana w rejestrze wojewody, co oznacza że prowadzona jest w sposób legalny.

Więcej o kampanii „Bezpieczny i aktywny senior” można znaleźć na www.malopolska.uw.gov.pl.