Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom „Stawiamy na łapy” pomaga zwierzętom bezdomnym, porzuconym i skrzywdzonym przez los, ale też i tym, które mają swoich opiekunów będących w trudnej sytuacji materialnej.

W chwili obecnej Fundacja posiada fundusze z grantu o nazwie „Tniemy bezdomność, stawiamy na zdrowie”, w ramach którego sterylizowane/kastrowane są właścicielskie psy i koty będące pod opieką osób o niskich dochodach.

Zabieg ten ogranicza bezdomność zwierząt oraz zapobiega chorobom.

Aby wziąć udział w projekcie i poddać zwierzę bezpłatnemu zabiegowi wystarczy udokumentować niski dochód (kopia ostatniego odcinka renty/emerytury, decyzji o przyznaniu świadczeń).

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z prezes Agnieszką Kizlich pod nr 505 052 892.