22 stycznia personel medyczny Fundacji NEUCA dla Zdrowia pojawi się w Staniątkach (obok ośrodka zdrowia), w ramach akcji „Przystanek dla serca”, którą realizuje w prawie 50 miejscach w całej Polsce. To okazja dla mieszkańców na wykonanie bezpłatnych badań kardiologicznych.

Codziennie średnio 164 osoby* umierają z powodu niewydolności serca. To jedyna jednostka chorobowa układu sercowo-naczyniowego o wciąż wzrastającej częstości zachorowań. Aktualnie ten problem dotyczy aż 600-700 tys. Polaków. Według prognoz, w ciągu dekady liczba zachorowań może wzrosnąć nawet o 250 tys. nowych przypadków.

Choroby układu sercowo-naczyniowego są przyczyną prawie połowy zgonów w Polsce, dwukrotnie częściej niż choroby nowotworowe. Ich głównym powodem jest miażdżyca. Jest to proces przewlekły i może obejmować m.in. tętnice serca, mózgu czy kończyn dolnych, powodując odpowiednio zawał serca, udar mózgu czy chromanie przestankowe. Każda z tych chorób może doprowadzić do znacznego kalectwa. Inne, powszechnie znane czynniki sprzyjające rozwojowi chorób serca to m.in. podwyższony cholesterol, palenie papierosów, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i otyłość – odpowiedzialne za ponad 90 proc. przypadków chorób – komentuje dr n.med. Grzegorz Skonieczny, koordynator oddziału Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym i Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu.

Jak przeciwdziałać chorobom serca? Należy stosować odpowiednią dietę, być aktywnym fizycznie oraz ograniczać stres, który jest czynnikiem sprzyjającym miażdżycy. W przypadku osób chorujących powinno się prowadzić także odpowiednie leczenie, które może znacznie spowolnić proces miażdżycy i pozwala uniknąć powikłań. Bardzo istotna jest także profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych. To opcja zdecydowanie tańsza niż ich leczenie.

Dlatego w ramach ogólnopolskiej kampanii o nazwie „Przystanek dla serca”, w całej Polsce zorganizowane zostaną badania profilaktyczne mające na celu ocenę stanu zdrowia serca. W specjalnym kardiobusie będzie można m.in. wykonać EKG serca, sprawdzić swój wskaźnik BMI czy wykonać pomiar ciśnienia.

Serce seniora jest obecnie jednym z najważniejszych tematów, wokół których skupiają się działania naszej fundacji. Z jednej strony, chcemy na bieżąco edukować osoby starsze na temat profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, z drugiej – zależy nam na udostępnieniu możliwości skorzystania z bezpłatnej diagnostyki jak największej ilości seniorów w Polsce – komentuje Bogusława Golus-Jankowska, członek zarządu Fundacji NEUCA dla Zdrowia. Należy pamiętać, że choroby serca są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce, dlatego nie możemy ich ignorować i musimy robić możliwie jak najwięcej, aby minimalizować ryzyko ich wystąpienia i ewentualnych powikłań – dodaje Beata Korzeniewska, prezes fundacji.

Bezpłatne badania kardiologiczne w Staniątkach (Staniątki 580, nieopodal ośrodka zdrowia) odbędą się 22 stycznia. Kierowane są do wszystkich mieszkańców, w szczególności do seniorów.

Kardiobus będzie stacjonował w godzinach od 10.00 do 16.00. Wymagane są jednak wcześniejsze zapisy u partnera akcji. Znajduje się on pod tym samym adresem, gdzie odbędzie się badanie (Staniątki 580).

*dane z raportu IIG „Ocena kosztów niewydolności serca w Polsce z perspektywy gospodarki państwa” https://bit.ly/2uAicVP

O Fundacji:
Misją Fundacji NEUCA Dla Zdrowia jest dążenie do poprawy zdrowia i związanej z tym jakości życia społeczeństwa. Działa ona na rzecz rozwoju opieki farmaceutycznej i opieki zdrowotnej, udzielając wsparcia na takie cele jak: poprawa dostępu pacjentów do nowoczesnych form leczenia i rehabilitacji, w tym farmakoterapii; poprawa standardów ochrony zdrowia w grupach szczególnej troski i zagrożonych wykluczeniem społecznym; promocja profilaktyki i edukacji zdrowotnej; wsparcie edukacji i kształcenia ustawicznego pracowników służby zdrowia.