W ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie prowadzi bezpłatne badania kolonoskopii u pacjentów po 40.roku życia. Zapraszamy na konsultacje do naszych lekarzy, którzy odpowiedzą na każde pytanie.
Rejestracja pod nr tel. 12 622 95 53 (codziennie w godz. 8.00-15.00), można zarejestrować się poprzez wysłanie e-maila na adres: badania.pbp@zeromski-szpital.pl lub bezpośrednio w rejestracji szpitalnej – os. Na Skarpie 66.

Badania finansowane są przez Ministerstwo Zdrowia.

Do badań kwalifikują się
• wszystkie osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego
• osoby w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia(rodzice, rodzeństwo,dzieci) z rakiem jelita grubego
• osoby w wieku 25-65 lat pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP.W tym przypadku konieczne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej. Do badań nie kwalifikujemy osób, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat!

Kolonoskopia to obejrzenie „od środka” całego jelita grubego za pomocą giętkiego instrumentu wprowadzonego przez odbyt.
Jeśli w trakcie badania zostaną stwierdzone polipy, zostaną one usunięte za pomocą pętli wprowadzonej do jelita przez kolonoskop. Usunięcie polipów jest niebolesne i bezpośrednio po jego przeprowadzeniu można wrócić do domu lub pracy.

Kolonoskopia trwa zwykle 15-30 minut, ale doradzamy przeznaczenie 1,5 – 2 godzin na wizytę w ośrodku badań profilaktycznych. Do badania trzeba odpowiednio oczyścić jelito Dokładnej instrukcji lekarz udzieli po ustaleniu terminu badania.Dokładnie obejrzenie jelita od środka wymaga perfekcyjnego oczyszczenia go z resztek pokarmowych. Osiąga się to stosując odpowiedni lek przygotowany i zastosowany zgodnie z instrukcją. Prawidłową reakcją na preparat będą częste wypróżnienia, pod koniec treścią płynną, klarowną, o zabarwieniu żółtym. Jeśli stosuje się przygotowanie podzielone na dwie porcje (wieczorem i rano), w drugim dniu przygotowania wypróżnienia są mniej intensywne i trwają krócej niż w pierwszym dniu.

Każdy pacjent zainteresowany badaniem musi wypełnić ankietę kwaliffikacyjną. Ankietę można przesłać pocztą na adres- os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków lub dostarczyć osobiście do rejestracji w Szpitalu. Można także wysłać na adres poczty elektronicznej: badania.pbp@zeromski-szpital.pl.

Designed by Freepik