Niepołomice, dnia 1 marca  2019 r.

RGN.6850.4.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz budynków użytkowych oraz gruntów stanowiących własność Gminy Niepołomice
przeznaczonych  do użyczenia

 

Niniejszym wykazem objęto:

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 1070 o pow. 0,4222 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KR2I/00017959/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na czas nieoznaczony z przeznaczenie na cele związane  z budową, oznakowaniem i funkcjonowaniem trasy rowerowej realizowanej przez Województwo Małopolskie.

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 151/1 o pow. 0,1803 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KR2I/00037441/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na czas nieoznaczony z przeznaczenie na cele związane  z budową, oznakowaniem i funkcjonowaniem trasy rowerowej realizowanej przez Województwo Małopolskie.

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 1061/1 o pow. 0,6017 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KR2I/00037493/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na czas nieoznaczony z przeznaczenie na cele związane  z budową, oznakowaniem i funkcjonowaniem trasy rowerowej realizowanej przez Województwo Małopolskie.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie  można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach , Referat Gospodarki Nieruchomościami ul. Zamkowa 5, pokój nr 5 tel. (12) 250 94 07. Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu  na okres 21 dni tj. od dnia 1 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r.