29 grudnia przy 17 głosach za, żadnym przeciw i czterech wstrzymujących się Rada Miejska w Niepołomicach przyjęła uchwałę budżetową na rok 2018. Przyszłoroczny budżet jest największym w historii Niepołomic.

Do kasy gminy w 2018 roku wpłynie 164,9 mln zł (dochody bieżące to 135,3 mln zł, dochody majątkowe 29,6 mln zł). Wydatki wyniosą 170,2 mln zł (124,7 mln zł to wydatki bieżące, 45,5 mln zł to wydatki majątkowe).

Na budżet składają się środki z wielu źródeł. Zasadniczą część dochodów stanowią podatki wypracowywane przez mieszkańców i działające u nas firmy oraz środki zewnętrzne pozyskane z Unii Europejskiej.

28,8 mln zł trafi do budżetu tytułem podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych wyniesie 28,9 mln zł, a od osób prawnych 4,5 mln zł.

13,7 mln zł dotacji otrzymamy na budowę zjazdu z Autostrady A4 w Podłężu. 4,5 mln zł na budowę parkingów park&ride. 1,3 mln zł na rozpoczęcie prac przy budowie obwodnicy Podłęża. Będą to największe inwestycje przyszłego roku.

29,6 mln złotych wpłynie do budżetu jako subwencja oświatowa.

Tradycyjnie największą część budżetu pochłonie oświata i wychowanie – będzie to 56 mln zł. Z tej puli przeznaczymy środki m.in. na budowę sali gimnastycznej w Podgrabiu, przebudowę boiska przy szkołach w Zabierzowie Bocheńskim i Zagórzu, modernizację szkoły podstawowej w Niepołomicach oraz Zespołu Szkół Średnich.

Dużą część budżetu stanowią wydatki związane z drogami. Budowa zjazdu z Autostrady A4 w Podłężu będzie kosztować 14,5 mln zł. 1,3 mln zł przeznaczymy na prace związane budową obwodnicy Podłęża. 7 mln zł wydamy na budowę parkingów park&ride. W ramach tej inwestycji powstaną 472 miejsca parkingowe dla samochodów, 32 dla motocykli oraz 258 dla rowerów w Niepołomicach, Podłężu, Staniątkach i Woli Batorskiej. Z kolei na modernizację dróg gminnych przeznaczymy 1,6 mln zł.

13 mln zł wydamy na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Część tych wydatków przeznaczone jest na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Woli Batorskiej (1,4 mln zł) i Podłężu (1,7 mln zł) oraz ochronę powietrza (1,5 mln zł).

Dochody:

 • subwencja oświatowa: 29,6 mln
 • dotacja na realizację świadczeń wypłacanych prze MGOPS: 25,7 mln zł

W tym:

– świadczenia rodzinne: 7,6 mln zł

– program 500+ : 17,4 mln zł

 • transport i łączność: 20,1 mln zł

W tym:

–  budowa zjazdu z autostrady w Podłężu: 13,7 mln zł

 • gospodarka mieszkaniowa: 6,8 mln zł
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 7,7 mln zł

W tym:

– wpłaty za odbiór odpadów komunalnych 3,2 mln zł

– dotacje na budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Woli Batorskiej i Podłężu: 2,2 mln zł

 • program ograniczania niskiej emisji: 1,5 mln zł
 • podatek od nieruchomości od osób prawnych: 23,5 mln zł
 • podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 5,3 mln zł
 • udziały w podatku dochodowym:

– CIT: 4,5 mln

– PIT: 28,9 mln

 

Wydatki:

 • Oświata i wychowanie: 56,2 mln zł

W tym m.in.:

 1. a) Wydatki na szkoły podstawowe: 28,4 mln zł

– budowa sali gimnastycznej w Podgrabiu: 600 tys. zł

– przebudowa boiska w Zabierzowie Bocheńskim: 317,9 tys. zł

– przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zagórzu: 227 tys. zł.

– modernizacja Szkoły Podstawowej w Niepołomicach: 2,1 mln zł

 1. b) Modernizacja Zespołu Szkół w Niepołomicach: 2,3 mln zł
 • Rodzina (świadczenia wypłacane przez GOPS): 26,1 mln zł
 • Pomoc społeczna (świadczenia wypłacane przez GOPS): 6,4 mln zł
 • Transport i łączność: 28 mln zł

W tym:

– budowa zjazdu z autostrady A4 w Podłężu: 14,5 mln zł

– budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomice w nowym przebiegu DW 964: 1,3 mln zł

– budowa parkingów Park&Ride: 7,0 mln zł

– modernizacja dróg gminnych: 1,6 mln zł

– komunikacja aglomeracyjna: 1,4 mln zł

 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 13 mln zł

w tym m.in.:

– budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Woli Batorskiej (1,4 mln zł) i Podłężu (1,7 mln zł)

– ochrona powietrza (program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice): 1,5 mln zł

– oświetlenie ulic, placów i dróg: 1,4 mln zł

 • Obsługa długu publicznego: 3,6 mln zł
 • Kultura fizyczna: 5,8 mln zł

W tym m.in.

– budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchorabie: 263 tys. zł

– budowa oświetlenia boiska sportowego Puszczy Niepołomice: 2 mln zł.

 • Wydatki na domy kultury (w tym rozbudowa Domu Kultury w Zagórzu): 1,9 mln zł
 • Biblioteki: 1,1 mln zł
 • Muzea: 2,2 mln zł.