W Zakrzowie znaleziono błąkającego się psa. Zwierzę ma skórzaną obrożę.Obecnie przebywa na PSZOK-u.

Właściciela prosimy o kontakt ze Strażą Miejską lub Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa 12 250 94 01.