Niepołomice, dnia 1 marca 2019 r.

RGN. 6845.1.12.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Niepołomice
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 

 

Niniejszym wykazem objęto:

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 2541/5 o pow. 0,5572 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00031888/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres od 7 do 12 miesięcy z przeznaczeniem na usytuowanie: letniego ogródka gastronomicznego; sprzedaży kwiatów; sprzedaży serów owczych i będzie obejmowała część działki nr 2541/5.

Stawka czynszu za dzierżawę będzie wynosić: 10,00 zł za 1 m² netto +VAT (za ogródki gastronomiczne); 7,00 zł za 1 m² netto +VAT (za sprzedaż kwiatów); 20,00 zł za 1 m² netto +Vat (za sprzedaż serów) w stosunku miesięcznym, płatne do 20 – tego każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 3692/4 o pow. 0,0370 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00030559/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres  3 lat z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania.

Stawka czynszu za dzierżawę będzie wynosić: 0,20 zł za 1 m² netto + VAT w stosunku rocznym, płatne do 30 – tego kwietnia każdego roku w którym umowa obowiązuje na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie  można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5 tel. (12) 250 94 07.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 na okres 21 dni tj. od dnia 1 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r.