Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją dotyczącą wywozu odpadów zielonych w listopadzie. 

Mieszkańcy, których obsługuje firma MPGO, w listopadzie będą mieli odbiór odpadów zielonych tego samego dnia, co odbiór odpadów komunalnych z segregacją.

Gospodarstwa domowe, których rejon obsługuje firma SUEZ Małopolska będą mieli odbiór odpadów zielonych zgodnie z poniższym planem:
Podłęże 1 – 5 i 19 listopada,
Podłęże 2 – 6 i 20 listopada,
Staniątki 1 i 2 – 7 i 21 listopada,
Staniątki 3 – 8 i 22 listopada
oraz Suchoraba i Zagórze – 9 i 23 listopada.

Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej przypomina różnież, że gałęzie nie są odbierane sprzed nieruchomości. Warto również pamiętać, że na dodatkowy odbiór odpadów zielonych nie będą dostarczane worki. Odpady należy umieścić w worku czarnym i opisać np. „trawa”, lub „liście”.