Ruszył pierwszy nabór wniosków dla organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury w ramach programu „Niepodległa” – trwa do 16 sierpnia.

Projekt umożliwia pozyskanie dofinansowania na organizację dużych wydarzeń oraz mniejszych inicjatyw, które będą skupiały się na działaniach edukacyjnych, animacyjnych lub popularyzatorskich, takich jak: festiwale, wystawy, koncerty, tworzenie ścieżek edukacyjnych wpisujące się w obchody odzyskania przez Polskę niepodległości – projekty muszą zostać zrealizowane do 30 listopada 2017.

Na dofinansowanie działań w tym roku przewidziano 3 mln zł., a pojedyncze wydarzenie może zostać dofinansowane kwotą od 5 tys. do 50 tys. zł. Wnioskodawcy muszą zapewnić 15% wkładu własnego.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.