Trwa pilotażowy program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Niepołomice.

Audytorzy wyłonieni przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego odwiedzili część gospodarstw domowych. Tym samym rozpoczynamy procedurę podpisywania umów pomiędzy gminą a beneficjentami projektu.

W związku z koniecznością rozliczenia dotacji, poniżej dołączamy informację i niezbędne wnioski. Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi załączników i faktur niezbędnych do rozliczenia dotacji.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Referatem Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej, tel. 12 250-94-42 wew. 251, 252, 254.

 

Dokumenty do pobrania:
wymagania dotyczące załączników
wniosek o dotację
protokół odbioru końcowego