15 stycznia 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice wydał zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych z organizacjami pozarządowymi.

Z wynikami konkursu można się zapoznać tutaj.

Organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację w wysokości niższej od wnioskowanej, w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia mogą złożyć korektę oferty albo odstąpić od podpisania umowy. Korektę należy złożyć po uprzednim wypełnieniu dokumentu w aplikacji Generator eNGO (https://niepolomice.engo.org.pl/konkursy-trwajace) oraz wysłaniu drogą elektroniczną przez Generator eNGO (https://niepolomice.engo.org.pl/konkursy-trwajace), w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, przy Pl. Zwycięstwa 13.

Korekta w formie papierowej musi być zgodna (posiadać tę samą sumę kontrolną co korekta wysłana drogą elektroniczną).
Umowy zostaną zawarte z dniem złożenia korekty oferty w Biurze Obsługi Klienta.