Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zarządzeniem Nr 162/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania, które będą realizowane w 2019 roku przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Niepołomice.

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem (ogłoszeniem) konkursu oraz nowymi formularzami oferty, sprawozdania i umowy realizacji zadania. Oferty należy wypełniać i wysyłać przez generator eNGO oraz złożyć tożsamą (z taką samą sumą kontrolną) w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Pl. Zwycięstwa 13, do 10 grudnia 2018 r., do godziny 17.00.

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem (ogłoszeniem) konkursu oraz formularzami oferty, umowy i sprawozdania.

Konkurs będzie dostępny w generatorze ofert eNGO od 23 listopada 2018 r. od godz. 8.00.

Link do generatora ofert: https://niepolomice.engo.org.pl/login

Dokumenty do pobrania:
ogłoszenie o konkursie
ramowy wzór umowy
wzór oferty
wzór sprawozdania
zarządzenie nr 162/2018

Author: Joanna Musial