Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zarządzeniem Nr 160/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu m. in. kultury, pomocy społecznej, na rzecz osób niepełnosprawnych, ratownictwa i ochrony ludności, ochrony i promocji zdrowia, ekologii i ochrony zwierząt, które będą realizowane w 2019 roku przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Gminy Niepołomice.

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem (ogłoszeniem) konkursu oraz formularzami oferty, umowy i sprawozdania.

Oferty należy wypełnić i wysłać przez generator eNGO oraz złożyć tożsamą (z taką samą sumą kontrolną) w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Pl. Zwycięstwa 13, do 13 grudnia 2018 r., do godziny 16.00. Konkurs będzie dostępny w generatorze ofert eNGO od 23 listopada 2018 r. od godz. 00.00.

Link do generatora ofert: https://niepolomice.engo.org.pl/login

Dokumenty do pobrania:
zarządzenie nr 160/2018
ogłoszenie o konkursie z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oferta realizacji zadania
sprawozdanie z realizacji zadania
umowa realizacji zadania