Rozpoczynamy drugi otwarty nabór wniosków na dofinansowanie wymiany kotłów.

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach informuje, że wkrótce rozpocznie się otwarty nabór wniosków na dofinansowanie wymiany kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe i na biomasę wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. w budynku w ramach projektu pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Niepołomice – etap II”

Wnioski przyjmowane będą od 2 lipca 2018 od godz. 8.30 w budynku UMiG, plac Zwycięstwa 13.

Całkowita kwota dofinansowania wyniesie 7000,00 złotych. Realizacja projektu będzie prowadzona w latach 2019-2020.

Wnioski o dofinansowanie można pobrać tutaj lub w Referacie Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej UMiG.

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w referacie lub telefoniczne pod nr. 12 250 94 54 lub 12 250 94 51.