2 grudnia Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie (os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków) organizuje Dzień Otwarty. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich przyszłych i obecnych rodziców do odwiedzenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w godz. 11.00-13.00.

Tematem spotkania jest bezstresowy start w rodzicielstwo: opieka nad noworodkiem, naturalne karmienie. W trakcie Dni Otwartych prowadzone będą indywidualne konsultacje i rozmowy z położnymi. Każda osoba, bez względu na godzinę przyjścia do szpitala, tj. w godzinach 11.00-13.00, będzie miała okazję wejść i zobaczyć izbę przyjęć, sale porodowe, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, szkołę rodzenia.

Oferujemy korzystanie z wiedzy i doświadczenia najlepszych położnych w Polsce. Pytania mile widziane.

Anna Górska
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
tel. 12 622 92 47, 507 323 897