Informujemy, że wczoraj uległ awarii samochód odbierający odpady zmieszane z Osiedla Boryczów, w związku z czym odpady zostaną odebrane dzisiaj.

Kinga Rzymek-Kubas
Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
tel. 12 250 94 51