Budżet Obywatelski w gminie Niepołomice działa od 4 lat. Co roku, po zakończeniu głosowania Rada Programowa przygotowuje ocenę i rekomendacje do kolejnej edycji. W tym roku zniesione zostały ograniczenia wiekowe dla osób składających projekty oraz wprowadzona minimalna liczba głosów, jaką musi uzyskać zadanie, aby zostało wybrane do realizacji.

Co należałoby zmienić lub poprawić w przyszłym roku? Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, przygotowanej przez Fundację Lepsze Niepołomice – https://tiny.pl/thl8v.

Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego realizowana jest dzięki grantowi otrzymanemu z Fundacji im. Stefana Batorego.

 

Paweł Pawłowski
Fundacja Lepsze Niepołomice