Projekt „Ekopartnerzy na rzecz energii słonecznej Małopolski”, w którym uczestniczy Gmina Niepołomice, przeszedł pozytywnie ocenę formalną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. To pierwszy etap weryfikacji. Obecnie czekamy na ocenę finansową i merytoryczną.

Celem projektu jest pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację ogniw fotowoltaicznych na obiektach prywatnych i użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie umożliwi mieszkańcom znaczne obniżenie rachunków za prąd, przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Poziom dofinansowania wynosi aż 60% (minus podatek VAT).

W projekcie, którego liderem jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, uczestniczy 35 gmin.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17, w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Więcej informacji o przedsięwzięciu można uzyskać w Referacie Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej UMiG w Niepołomicach, ul. Zamkowa 5, tel. 12 250 94 54.