To będzie czwarta edycja niepołomickiego budżetu obywatelskiego. Po raz kolejny zadecydujemy o zadaniach realizowanych na naszych osiedlach i w sołectwach.

O wyborze projektów do realizacji zadecydują mieszkańcy, którzy są zameldowani na terenie gminy Niepołomice oraz najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 lat. Spośród 103 zadań w drodze głosowania wyłonione zostaną zadania rekomendowane do realizacji w 2019 r. Głosowanie rozpocznie się 24 września i potrwa do 30 września 2018 r. do godz. 24.00.

Zagłosować będzie można w sposób tradycyjny, wrzucając do urny w punkcie do głosowania wypełnioną kartę, poprzez przesłanie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”; (za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego) lub w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza umieszczonego na stronie internetowej https://niepolomice.budzet-obywatelski.org.
Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz, oddając głos na maksymalnie dwa projekty z listy.

Rekomendowane do realizacji będą te zadania z list, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim przewidzianych dla każdej z jednostek pomocniczych gminy. Nie są rekomendowane do realizacji zadania, które uzyskały mniej niż 15 głosów.

Papierowe karty do głosowania będą wydawane tylko i wyłącznie w tygodniu głosowania w ilości nie większej niż 8 sztuk na jednego mieszkańca. Karty będzie można wydrukować sobie samodzielnie, plik z kartą dostępny będzie na stronie www.niepolomice.eu od 24 września 2018r. od godz.10.00.

Głównym miejscem głosowania będzie punkt przy Urzędzie Miasta, Plac Zwycięstwa 13 od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00.

Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną na stronie internetowej gminy www.niepolomice.eu oraz https://niepolomice.budzet-obywatelski.org .

Author: Joanna Musial