Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na 2019 r. (tzw. wskaźnik G). Niepołomice uplasowały się na czwartym miejscu w województwie małopolskim.

Podstawę tych prognoz, służących do obliczenia tzw. janosikowego, stanowią dane o dochodach podatkowych gmin za 2017 r. (według stanu na 30 czerwca 2018 r.).

Chodzi m.in. o dochody z tytułu opłat (np. eksploatacyjnej) i podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także udziały we wpływach z CIT i PIT.

Rekordzistą pod względem dochodów jest gmina wiejska Kleszczów, w której na jednego mieszkańca przypada 31 910,49 zł. Jest to efekt wysokich wpływów z podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej. Na terenie gminy zlokalizowane są bowiem: Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz największa w Polsce i Europie elektrownia opalana węglem brunatnym – Elektrownia Bełchatów.

Sytuacja w województwie małopolskim przedstawia się następująco:
1. Wielka Wieś (94 miejsce w kraju) 2 807,02 zł
2. Bukowno (118) 2 587,59 zł
3. Bolesław (154) 2 415,38 zł
4. Niepołomice (158) 2 407,23 zł
5. Kraków (162) 2 396,15 zł
6. Zabierzów (170) 2380,74 zł
7. Oświęcim (180) 2 343,25 zł
8. Zielonki (189) 2 315,90 zł
9. Zakopane (194) 2 302,57 zł
10.Trzebinia (241) 2 139,82 zł

Co ciekawe, gonimy Gminę Bolesław i w przyszłym roku możemy wskoczyć o oczko wyżej.

W tamtym roku różnica między Niepołomicami a Gminą Bolesław wynosiła 135,23 zł, teraz już tylko 8,15 zł. W roku 2018 w gminie Niepołomice na jednego mieszkańca przypadało 2 234 zł a w gminie Bolesław 2 369,23 zł.