Gmina Niepołomice ogłosiła kolejny przetarg, który ma wyłonić firmę obsługującą mieszkańców w zakresie odbioru odpadów. Dwa poprzednie unieważniono.

Zbyt wysokie ceny zaproponowane przez oferentów oznaczałyby konieczność podniesienia opłat dla mieszkańców. Niezbędne było zatem uruchomienie kolejnej procedury przetargowej. Tym razem szukamy firmy, która będzie świadczyć usługi wywozu odpadów tylko w ciągu 2018 roku, a nie jak do tej pory – przez 3 lata.

Nowy przetarg przewiduje rozszerzenie jakości usług dla mieszkańców sołectw. Od przyszłego roku w sołectwach nie będzie już punktów zbiorczych do wyrzucania odpadów zielonych. Będzie je można wystawiać na terenie całej gminy, w workach, przed swoje domy, od 1 maja do 31 października. Maksymalnie każde gospodarstwo domowe będzie mogło w ten sposób oddać 50 worków rocznie.

Zmieni się też częstotliwość zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Będą odbierane dwa razy w roku, a nie jak do tej pory – cztery. Pamiętajmy jednak, że cały czas można je wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK otwarty jest od wtorku do soboty w godzinach: 10.00-18.00 w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz 10.00-16.00 w okresie od 2 listopada do 31 marca.

Przetarg będzie rozstrzygnięty w styczniu, dlatego do końca stycznia 2018 odbiorem śmieci będzie się zajmować konsorcjum firm MPGO i SUEZ Małopolska. Gmina Niepołomice zawarła już z nimi aneks przedłużający umowę o jeden miesiąc.

Po rozstrzygnięciu przetargu na www.niepolomice.eu ukaże się szczegółowy harmonogram odbioru odpadów.