W maju LGD Powiatu Wielickiego gościło grupę inicjatywną z Mołdawii. Kraj ten w czerwcu 2014 roku podpisał umowę stowarzyszeniową z UE. W ramach trzydniowej wizyty studyjnej kilkunastoosobowa grupa zawitała również na obszar LGD Powiatu Wielickiego.

Spotkanie w Niepołomicach z przedstawicielami biura Stowarzyszenia było dla wizytujących okazją do pozyskania informacji na temat rozwoju gmin członkowskich LGD, które korzystają z funduszy unijnych poprzez nabory organizowane w LGD. Wiele pytań dotyczyło funkcjonowania stowarzyszenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, prowadzenia naborów oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach podejścia LEADER.

To budujące mieć świadomość, że Polska, która stosunkowo niedawno została członkiem Unii stanowi dla przedstawicieli państw aspirujących do akcesji wzór jak wdrażać Fundusze Europejskie. Zwłaszcza na naszym terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju stanowimy przykład skutecznej integracji w ramach Wspólnoty – mówi Wiesław Malarczyk, prezes zarządu Stowarzyszenia LGD Powiatu Wielickiego.