W związku z zapytaniami od przedsiębiorców o środki finansowe i nabory wniosków na rozwijanie istniejących działalności gospodarczych, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego informuje, że na chwilę obecną nie planuje kolejnych naborów na tego typu operacje.

W przypadku, gdy udostępniona zostanie kolejna pula środków dedykowana aktywnym przedsiębiorcom – LGD bezzwłocznie o tym poinformuje.

W najbliższym czasie odbędą się nabory na podejmowanie działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie www.lgdpowiatwielicki.eu oraz pod numerem 12 288 00 95.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.