Niepołomice, dnia 6 maja 2019 r.

 INFORMACJA 

dot. sporządzonych spisów wyborców dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Pomiędzy 6 a 17 maja 2019 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie Gminy Niepołomice (Plac Zwycięstwa 13. pok. nr 3, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek  8.00-17.00, wtorek-czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00), w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy. Polega ono na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców dostępny jest tutaj.