W związku z rosnącym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naborem wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego przypomina, że nabór wniosków, zgodnie z harmonogramem zaplanowany jest aktualnie na IV kwartał 2017 r.

Oznacza to, że przewidywana data rozpoczęcia się okresu składania dokumentów to przedział między październikiem a grudniem. Niewykluczone jednak, że termin też może ulec zmianie i zostać przesunięty na pierwszą połowę 2018 r. Dotacja w wysokości 50 tysięcy złotych będzie przyznana tym, którzy zmieszczą się w puli dofinansowania.

Szczegóły dotyczące zasad i warunków przedmiotowego naboru zostaną podane w późniejszym terminie.

Kontakt:
www.lgdpowiatwielicki.eu
122880095