Zarząd Spółki „Wodociągi Niepołomice” informuje, że bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni jest priorytetowe i każda przekazana nam uwaga dotycząca pracy ratowników jest analizowana.  

Zamierzamy wprowadzić bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów bądź innych urządzeń multimedialnych na halę basenową w celu wyeliminowania chęci skorzystania z nich przez ratowników w trakcie pełnienia dyżuru. Dotychczas obowiązujący zakaz używania telefonów komórkowych na hali basenowej jak się okazało był niewystarczający.

W związku z tym, że obsługę ratownictwa pełni firma zewnętrzna zakaz zostanie wprowadzony po konsultacji z właścicielem firmy. We wtorek 21 sierpnia odbędzie się spotkanie prezesa zarządu Spółki Wodociągi Niepołomice z koordynatorem ratowników w celu omówienia szczegółów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w sprawę. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uchybień pracowników pływalni  bardzo prosimy o niezwłoczny kontakt. Liczymy, że wprowadzone zmiany pozwolą na poprawę jakości świadczonych usług, a Kryta Pływalnia w Niepołomicach będzie miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla swoich klientów.

Małgorzata Nescieruk
prezes zarządu spółki “Wodociągi Niepołomice”