Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach informuje, że w związku z przystąpieniem do opracowania „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Niepołomice” od środy 26 lipca 2017 r. na terenie Miasta i Gminy Niepołomice przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzacja ta obejmie przegląd całego miasta i sołectw, a celem będzie ustalenie lokalizacji wszystkich obiektów zawierających azbest, np. pokryć dachowych obiektów budowlanych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich (popularny „eternit”).

Inwentaryzację przeprowadzi firma Laboratorium Wiedzy – Doradztwo Opracowania Szkolenia Patryk Sobota z siedzibą w Rudniku. Osoby wykonujące inwentaryzację będą posiadały imienne upoważnienia od Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, z numerem dowodu osobistego.

Mieszkańców całej Gminy Niepołomice, użytkowników i właścicieli wyrobów zawierających azbest prosimy o umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji i pomoc w dokonywaniu stosownych oględzin na terenie nieruchomości.

Dodatkowych informacji na temat inwentaryzacji azbestu udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, tel. 12 250 94 01 lub 12 250 94 06.